fotozoektocht Corona

ALGEMEEN: maatregelen voor het hervatten van de trainingen !

Voel je je ziek ? BLIJF THUIS !!!  
De kleedkamers / clublokaal blijven gesloten voor de leden !  
Neem een papieren zakdoek mee - de toiletten zijn gesloten.  
Hou afstand van elkaar en raak elkaar niet aan !  
Er worden geen aanwezigheden bijgehouden.  
Kom net op tijd voor de start van de training. (dus geen kwartier vooraf !)  
Vertrek vervolgens ook onmiddellijk na het beëindigen van de training.  
Gebruik je gezond verstand.  
BIJKOMENDE AFSPRAKEN: voor de trainingen op woensdag en zaterdag !
EENDJES
Verzamelen op het graspleintje onmiddellijk rechts bij het binnenkomen van het domein. De trainster zal tijdig aanwezig zijn.  
Trainingen gaan door op het domein.  
JEUGD
Verzamelplaats: het graspleintje bij de parking van Mariënstede. Hiervoor loop je, nadat je de poort van het PC passeert, verder door naar de dreef. Hierna sla je links af naar de parking van Mariënstede.  
De trainingen gaan telkens door op het 'pleintje' aan de Dapalo container.  
VOLWASSENEN  
Verzamelen op het grasplein aan het lokaal.  
De trainingen worden zoveel als mogelijk uitgevoerd in lussen zodat er zo weinig mogelijk gekruist moet worden tijdens de training.  
De trainingen kunnen zowel doorgaan op het domein als op de weg!  
BIJKOMENDE AFSPRAKEN: voor pistetrainingen !
Verzamelen op de parking en dan in groep naar de piste gaan!  
De douches, toiletten zijn niet beschikbaar!  

Ondertussen op onze Facebook...